kancelaria


GODZINY PRZYJĘĆ I KONTAKT
We wszelkich sprawach związanych z udzielaniem sakramentów, pogrzebem i in. jesteśmy do dyspozycji pół godziny przed i po mszy św. od poniedziałku do piątku.
Poza godzinami wyznaczonymi prosimy o kontakt z o. Piotrem, proboszczem parafii:
tel. kom. 796 156 969
 
SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO
Prosimy o zgłoszenie zamiaru ochrzczenia dziecka przynajmniej 3 tygodnie przed planowanym terminem.
Dla dziecka rodzice wybierają praktykujących chrzestnych, którzy powinni posiadać dojrzałość do wypełnienia swego zadania oraz żyć zgodnie z wiarą.
Potrzebne dokumenty:
– akt urodzenia
– świadectwo ślubu kościelnego rodziców
– dane personalne chrzestnych
– zaświadczenie stwierdzające, że chrzestni są osobami wierzącymi i praktykującymi (wystawia je proboszcz chrzestnego).
 
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
Kandydaci do małżeństwa powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej na 3 miesiące przed ślubem w celu załatwienia formalności przedmałżeńskich. Formalności prawne poprzedzające zawarcie małżeństwa załatwia się w parafii narzeczonej lub narzeczonego. Narzeczeni ponadto przedłożą następujące dokumenty:
 
– Świadectwo chrztu świętego (aktualne, z datą wystawienia nie wcześniej niż trzy miesiące przed jej doręczeniem)
– Świadectwo bierzmowania
– Dowód osobisty
– Ostatnie świadectwo katechizacji szkolnej
– Zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego
– Zaświadczenia z USC o stanie wolnym
– Zaświadczenia Poradni Rodzinnej
– Osoby nieletnie (przed ukończeniem 18-tego roku życia) muszą przedstawić zezwolenie sądu i zgodę pisemną rodziców
– Wdowiec lub wdowa – odpisy aktu zgonu zmarłego małżonka lub małżonki zarówno z U.S.C. jak i z parafii zamieszkania
– Świadectwo wygłoszonych zapowiedzi, jeżeli jedna ze stron zamieszkuje w innej parafii
– Dane personalne świadków ślubu: imię, nazwisko, wyznanie, wiek, adres zamieszkania, zawód
– Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej trzy miesiące przed ślubem w celu spisania protokołu przedślubnego