Na wysokiej górze izraelskiej ją zasadzę. 
Ona wypuści gałązki i wyda owoc 
i stanie się cedrem wspaniałym. 
Wszystko ptactwo pod nim zamieszka, 
wszystkie istoty skrzydlate zamieszkają w cieniu jego gałęzi. 
I wszystkie drzewa polne poznają, 
że Ja jestem Pan, 
który poniża drzewo wysokie, 
który drzewo niskie wywyższa, 
który sprawia, że drzewo zielone usycha, 
który zieloność daje drzewu suchemu. 
Ja, Pan, rzekłem i to uczynię. (Ez 17, 23n)

Drzewo na plaży niedaleko Łukęcina, rok 2011

Czy z niego coś wyrośnie, czy ma jeszcze szansę na wzrost… 

W Wielkim Poście życzymy owoców działania Ducha Bożego w postaci nawrócenia, nadziei pomimo przeszkód na drodze i wiary w moc Bożą.