dekoracja roku miłosierdzia 2015

Rok Miłosierdzia

1050 rocznica chrztu Polski

wyjaśnienie symboliki dekoracji w kościele

Tegoroczny Adwent rozpocznie w Kościele powszechnym ogłoszony przez papieża Franciszka Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia pod hasłem Miłosierni jak Ojciec. W tym samym czasie w naszej Ojczyźnie przeżywać będziemy 1050 rocznicę chrztu Polski, której myślą przewodnią będzie Nowe życie w Chrystusie. By móc lepiej zrozumieć i głębiej przeżywać ten czas, w naszym kościele parafialnym powstała dekoracja, która łączy w jedno te dwie istotne rzeczywistości.

Tłem jest biało – czerwony baner na którym widnieją kontury Polski. Kolory symbolizują narodową flagę, która jest symbolem naszej tożsamości, historii, piękna polskości i wielowiekowej walki o niepodległość. W centrum znajduje się obraz Jezusa Miłosiernego, który w jednej ze swych wizji ujrzała św. siostra Faustyna. Jezus, Bóg Wcielony jest w centrum naszego życia, naszej historii i historii naszego narodu, który przed 1050 laty określił się jako katolicki i wybrał Boga na swego Pana i Zbawiciela. Postać Jezusa wygląda tak jakby wychodziła do przodu, jest to znak tego, że Miłosierny Bóg wychodzi naprzeciw każdego z nas, gotowy wybaczyć każdy grzech, każdą słabość. Bóg nie gorszy się nami, lecz pokazuje nam swoje serce otwarte dla każdego, z którego wypływają – jak promienie – zdroje łask.

Po bokach obrazu Jezusa znajdują się podobizny ośmiu osób, które wpłynęły znacząco na chrześcijańskie dzieje naszego narodu. Są to patrząc od lewej górnej strony: Mieszko I – piast, władca ziem polskich, który w 966 roku przyjął chrzest. Św. Wojciech – misjonarz, zaszczepił wiarę w Chrystusa na naszych ziemiach. Za swoje głoszenie i misjonarską działalność poniósł śmierć męczeńską. Św. Stanisław ze Szczepanowa – biskup krakowski, który za swoją niezłomną postawę względem króla Bolesława Szczodrego, został przez niego zabity w 1079 roku. Św. Jadwiga Król Polski – fundowała wiele nowych kościołów oraz uposażała już istniejące klasztory. Opiekowała się szpitalami i biednymi, pełna dobroci dla cierpiących.

Od góry po prawej stronie: Św. Siostra Faustyna – zwana Sekretarką Bożego Miłosierdzia. Otrzymała od Jezusa objawienie o Bożym Miłosierdziu, które spisała w Dzienniczku. Św. Maksymilian Kolbe – franciszkanin, misjonarz, założyciel Rycerza Niepokalanej. W obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu dobrowolnie przyjął śmierć by uratować jednego ze współwięźniów. Jest przykładem miłości bliźniego, która nie cofa się nawet przed poświęceniem życia. Św. Jan Paweł II – papież Polak, który w 2000 roku poświęcił nowo powstałe sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach i dokonał zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia, przygotował Wielką Nowennę przed obchodem Millenium Chrztu Polski i napisał Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego.

Całość dekoracji wieńczy napis: NIECH ZSTAPI DUCH TWÓJ I ODNOWI OBLICZE ZIEMI, TEJ ZIEMI. Są to słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane w Warszawie podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny w 1979 roku. Są one prośbą, lecz także zadaniem dla każdego z nas, by Duch Boży, Duch miłości i miłosierdzia nieustannie przemieniał nasze serca. Byśmy potrafili w dzisiejszym świecie, pełnym materializmu, konsumpcji i niezdrowej rywalizacji patrzeć na innych tak jak Bóg – oczami miłosierdzia.